GPDR

GDPR-General Data Protection Regulation

 

Personvernerklæring

Vi respekterer personvernet til besøkende på nettside vårt https://elvegaard.no heretter kalt “nettside”, og sørger for at personlig informasjon du oppgir behandles konfidensielt. Behandling av personopplysninger i vår bedrift foregår på en måte som er i samsvar med lovkravene som fastsatt i EUs regelverk fra 25. mai 2018.


Formål med databehandling

Dine personopplysninger behandles av oss for å inngå og gjennomføre avtaler og bestillinger, muligens om håndtering av klager og juridiske tjenester og for å håndtere de resulterende forholdene, herunder gjennomføring av aktiviteter for å øke kundebase.


Sende oss en e-post

Hvis du sender oss en e-post, vil dataene du sender oss, holdes så lenge skjemaet eller innholdet i din e-post kreves for fullstendig svar og håndtering.


Klikkoppførsel og besøk data

Generelle besøksdata føres på nettside. I denne sammenheng, spesielt datamaskinens IP-adresse, mulige brukernavnet, tidspunktet for innhenting av opplysninger og data fra en besøkende sender, registreres og brukes til statistiske analyser av besøks- og klikkoppførsel på nettside.

Samtidig vi optimaliserer driften av nettside med dette. Vi prøver å anonymisere disse dataene så mye som mulig. Denne informasjonen er ikke gitt til tredjepartene.


Facebook og Twitter (sosiale medier)

Nettside inneholder knapper for å markedsføre eller dele sider på sosiale medier som Facebook og Twitter. Disse knappene blir realisert gjennom kode som blir levert av Facebook og Twitter selv. Denne kode plasserer blant annet cookies. Vennligst les personvernerklæringen for Facebook og Twitter (som kan endre regelmessig) for å se hva de gjør med dine personlige data de behandler med denne koden. Dette gjelder også andre sosiale medier.


Bruk av informasjonskapsler/cookies

Vi bruker ikke informasjonskapsler/cookies ved tilbud av elektroniske tjenester.


Til informasjon: Informasjonskapsler/cookies er en liten samling opplysninger som plasseres i nettleseren på PC-en eller den mobile enheten din. Såkalte «førsteparts- informasjonskapsler/cookies» er informasjonskapsler/cookies som plasseres av virksomheten som driver nettsidene eller appen du besøker/bruker. Du kan nekte bruken av disse informasjonskapsler/cookies, selv om dette kan begrense funksjonaliteten og brukervennligheten av nettsidene.

 

Retten til gjennomsyn, forbedring, sletting, begrensning, komme med innvendinger og overførbarhet

Du har rett til innsyn i hvordan vi behandler og lagrer dine opplysninger og kan (få utført) forbedre denne personlige data hvis de er uriktig eller ufullstendig, la fjerne personlige data, tillater å begrense deres behandling og protestere mot behandling av hans personlige data, inkludert profilering grunnlaget for disse bestemmelsene. I tillegg har du rett til å få en kopi (på en strukturert, standard og maskinlesbar form) av deres personlige data, og å overføre personopplysninger til et annet selskap. For å utøve rettighetene nevnt over, blir du bedt om å sende en e-post til følgende e-postadresse: post@elvegaard.no 

 

Direkte markedsføring

Kunde har rett til å motsette seg, uten kostnad, enhver behandling av hans personlige data med sikte på direkte markedsføring.

Dette kan gjøre ved å sende en e-post til post@elvegaard.no eller brevet:

Elvegård fjordcamp

Balteskard 146

9446 Grovfjord

Norge


Klage

Kunden har rett til å sende inn en klage til det Norske datatilsynet


Juster personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen.

Endringer vil bli publisert på denne nettside.

 

Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation. GDPR erstatter de nasjonale personvernlovene i EU-land fra og med 25. mai 2018, og vil bli innført i Norge gjennom ny personopplysningslov om kort tid.

Copyright @ All Rights Reserved