Restaurant Catering

Vi kan tilby måltider i vår restaurant eller ved catering.

Ta kontakt for menyforlag og pris.


We can offer meals in our restaurant or catering .

Please contact us for menu publishers and price.

Copyright @ All Rights Reserved